2005 වර්ෂයේ පවත්වන ලද ජාතික පලදායිතා ත්ත්ව සමිමාන තරග‍ාවලියේ පලාත් පාලන ආයතන අතර තරගයෙන් පළමු ස්ථානය බළන්ගොඩ නගර සභාවට හිමි වු වගයි....

  මුල් පිටුව

  ආදායම් අංශය

  සෞඛ්‍ය අංශය

  කර්මාන්ත අංශය

  බළන්ගොඩ තානායම

  අයදුම්පත්‍ර

  ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

  විද්‍යුත් පුස්තකාලය

  මහජන පුස්තකාලය

  නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

  ඉ-බළන්ගොඩ

  ඉතිහාසය

  පිහිටීම

  කොම්පෝස්ට්   ව්‍යාපෘතිය

  මාසික සභා වාර්තා

  සංවර්ධන පුවත්

  අයවැය ලේඛණය

  ඡායාරූප එකතුව

  විඩියෝ එකතුව

  ඵලදායිතා කව

 
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට පළාත් පාලන ආයතනයක් විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන

බළන්ගොඩ නගර සභා නිල පොඩ්කාස්ට් විකාශනය හා මාර්ග ගත ගුවන්විදුලිය

පරීක්ෂණ විකාශනය


වර්ථමාන සමාජය දැන් ඉන්ටර්නෙට් සම්බන්ධ ‍තොරතුරු දැන ගැනීමේ සේවා සමගින් වඩා සමීපවී සිටී. සාමාන්‍ය පුවත්පත්, ගුවන්විදුලි, රූපවාහිනී ආදියට වඩා වේගවත් හා පළදායි තොරතුරු සංනිවේදනයක් ඉන්ටර්නෙට් ගත සංනිවේදන සේවා මගින් සිදු කල හැකිය. වර්ථමාන ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් ‍තොරතුරු සන්නිවේදන මෙවලම් භාවිතයෙන් ජනතාව සමගින් සන්නිවේදනයේ යෙදෙන ප්‍රථම පළාත් පාලන ආයතනය ලෙස නම් දරා සිටින බළන්ගොඩ නගර සභාවට මෙම ව්‍යාපෘතිය එහිම තවත් ඉදිරි පියවරකි.මාර්ග ගත ගුවන්විදුලියේ පරීක්ෂණ විකාශනය දැන් ඔබට සවන් දිය හැකිය. ඔබ මාර්ග ගත ගුවන්විදුලියකින් බලාපොරෝත්තු වන සේවාව ආදිය පිළිබද ඔබගේ අදහස් අප වෙත යොමු කරන්න.
‍එසේම මෙම පරීක්ෂණ විකාශනය පිළිබදවත් ඔබගේ අදහස් පහත විද්‍යුත් ලිපින වෙත යොමු කරන්න.
radiobalangoda@yahoo.com

urbanbg@sltnet.lk


© ප්‍රකාශන අයිතිය බළන්ගොඩ නගර සභාව සතුවේ. වෙබ් නිර්මාණය බළන්ගොඩ නගර සභා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ වෙබ් සංවර්ධන ඒකකය විසිනි.

- Solution by SankaSoft Creations - SRI LANKA -